Hälytysosasto

Toiminnan tarkoitus

Hälytysosasto muodostaa rungon palokunnan toiminnassa. Se suorittaa varsinaisen palo- ja pelastustoiminnan.

Hälytysosaston toiminnan tarkoituksena on tarjota tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa järjestäytynyttä apua onnettomuuden uhreille sekä vaarassa oleville ja näin täyttää Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Vaasan VPK:n välille solmittu palokuntasopimus. Vaasan VPK toimii tarvittessa myös pelastuslaitoksen reservinä. Vaasan VPK:lla on vuosittain n. 50 Hälytystä

Hälytysosaston koulutus

Täyttääksemme meille asetetut vaatimukset koulutamme ja harjoitamme jäseniä toimintasuunnitelman mukaisesti.


Hälytysosaston toiminta

Hälytysosaston jäsenet ovat iältään 18 - 55 vuotiaita eri am-
matteja edustavia suomen- ja ruotsinkielisiä miehiä ja naisia. Henkilöstön koulutusta ja motivaatiota pide tään yllä harjoituksilla joihin kuuluu kalustonkäyttö harjoituksia, tilanneharjoituksia, kilpailuja, kursseja, oppitunteja ja liikuntaa, yhteensä noin 150 - 200 tuntia vuodessa.


Hälytysosastoon liittyminen

Katso lisää hälytysosastoon littymisestä täältä.

Lisätietoja:

Harri Sorri, Palokunnan päällikkö
Puhelin: 050-5946343
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaasanvpk.fi