Pelastusalan järjestöt | Valtio | Oppilaitokset | Yhteistyökumppanit | Muut

Pelastusalan järjestöt

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK
www.spek.fi

Pohjanmaan pelastusalan liitto
http://www.popeli.fi/

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Pohjanmaan alueyksikkö
SPEK - pohjanmaa

Finlands svenska brand- och räddningsförbund
www.fsbr.fi

Valtio

Sisäasianministeriö / Pelastusosasto
www.pelastustoimi.fi

Hätäkeskuslaitos
www.112.fi

Suomen viranomaisverkko - Suomen Erillisverkot Oy
www.virve.com

Turvatekniikan keskus
www.tukes.fi

Säteilyturvakeskus
www.stuk.fi

Oppilaitokset

Pelastusopisto
www.pelastusopisto.fi

Helsingin Pelastuskoulu
http://www.hel.fi/pel

Yhteistyökumppanit

Pohjanmaan pelastuslaitos
www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi

Vetokannaksen VPK
www.dbackfbk.fi

Suomen Sopimuspalokuntien liitto
www.sspl.fi

Vaasan kaupunki
www.vaasa.fi

Vaasan Meripelastusyhdistys / Suomen Meripelastusseura
vaasa.meripelastus.fi

Vaasan meriosasto / Maanpuolustuskoulutus
www.vaasanmeriosasto.com

Muut

Finnish Fire Images Gallery
fireimages.net/gallery/

Palokuntarekisteri HAKA
haka.spek.fi

Tilannehuone - Pelastustoimen tehtävät kartalla
www.tilannehuone.fi

Suomen palokalustoliikkeiden yhdistys
www.sply.fi

Wasasafe
www.wasasafe.fi/

The Fire Store
www.thefirestore.com