Hallinnollinen organisaatio

Hallinnollisissa asioissa ylin toimivalta on palokunnan yleisellä kokouksella. Toimeenpanovalta on palokunnan hallituksella, jota edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitukseen kuuluu kuusi henkilöä, heidän varajäsenensä sekä eri osastojen edustajat, palokunnan päällikkö sekä rahastonhoitaja.

Hallituksen puheenjohtaja 2017 toimii Antti Kaukonen
Operatiivinen organisaatio

Operatiivisissa tehtävissä käskyvalta on palokunnan päälliköllä tai hänen poissaollessaan virkaiältään vanhimmalla päällystöön kuuluvalla. Johtamisessaan päällikkö käyttää apunaan palokunnan muuta päällystöä (apulaispäälliköt) ja alipäällystöä (yksikönjohtajat).


Päällystö ja alipäällystö vuonna 2019

Palokunnan päällikkö: Harri Sorri
Palokunnan apulaispäällikkö: Juha Dahlbo
Palokunnan yksikönjohtajat: Mikael Ö, Kenneth Julin, Janne Lahtinen ja Mika Kuivasniemi

VPK yhdistyksenä