Hallinnollinen organisaatio

Hallinnollisissa asioissa ylin toimivalta on palokunnan yleisellä kokouksella. Toimeenpanovalta on palokunnan hallituksella, jota edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitukseen kuuluu kuusi henkilöä, heidän varajäsenensä sekä eri osastojen edustajat, palokunnan päällikkö sekä rahastonhoitaja.
Operatiivinen organisaatio

Operatiivisissa tehtävissä käskyvalta on palokunnan päälliköllä tai hänen poissaollessaan virkaiältään vanhimmalla päällystöön kuuluvalla. Johtamisessaan päällikkö käyttää apunaan palokunnan muuta päällystöä (apulaispäälliköt) ja alipäällystöä (yksikönjohtajat).


VPK yhdistyksenä